Terug naar homepage Ad & Trudy

Website-Ad&Trudy

Het onderhoud aan onze Adriatik Camper 2005

Terug

Onderhoud 2018 door Duijndam Campers te Delft


- Daar ik inde afgelopen jaren specifiek onderhoud veelal tijdens ons verblijf in Spanje liet uitvoeren, was het deze keer zaak e.e.a. in Nederland te    laten uitvoeren, daar er nu meer problemen moesten worden opgelost..\

- Allereerst had ik problemen met mijn service accu die nu eens goed opgelost moesten worden.  Aan het eind van een stallingsperiode was mijn service-accu soms leeg en moest eerst geladen worden alvorens ik weer een volle accu had voor mijn reis. Vlak voor mijn reis naar Spanje heb ik daarom in december 2017 mijn service-accu laten vervangen bij Duijndam Delft om zeker te zijn dat de problemen dan waren opgelost.

- Tijdens ons laatste verblijf in Spanje (2017 - 2018) waren er geen problemen en aldus leek het er toen op dat alles nu goed was opgelost.

- In augustus 2018 kreeg de camper de geplande jaarlijkse APK bij mijn Citroën-garage in Krimpen, waarbij ik tevens accu-sloten op alle accu’s liet monteren. Hierdoor kan ik tijdens de stallingsperiode de accu’s loskoppelen van de camper en konden ze zeker niet leeg lopen.

- In september 2018 heb ik een grote onderhoudsbeurt laten uitvoeren op het camperdeel door Duijndam Campers Delft. Tijdens dit                        onderhoudswerk kreeg ik de melding dat mijn service accu kapot was. Erg vreemd, daar de accu pas eind vorig jaar door Duijndam Delft in  de camper was geplaatst en tot dan toe geen problemen had gehad. Het accu-slot was door mij aan het begin van de stalling er op gezet en voor dat ik de camper naar Delft reed voor onderhoud er weer afgehaald en toen was de spanning bijna 14V, voor zowel de service accu als de start-accu. Conclusie: de beide accu’s waren toen operationeel en volledig op spanning.

- Op mijn verweer dat dit probleem onder de garantie valt resulteerde bij Duijndan op de nodige weerstand, dat ze eerst wel het advies van de accu- leverancier wilden afwachten. Derhalve moest ik een vervangende accu eerst (onder protest) betalen alvorens ik de camper mee naar huis kreeg. De accu heeft men toen volgens de informatie van Duijndam opgestuurd naar hun leverancier om te bepalen wat de oorzaak was en dat dit probleem onder de garantie viel.

- Ik had hierbij geen goed gevoel over dit proces bij Duijndam. Immers, nu gaat de leverancier een product beoordelen dat hijzelf heeft geleverd, bovendien hebben we nog wettelijke garantierichtlijnen in Nederland die hier niet goed worden toegepast.

- Alles heeft er de schijn van dat men onder de garantie wil uitkomen en mij de schuld wil geven van de defecte accu. We zitten nu te wachten op de uitslag van dat accu-onderzoek.

- Intussen heb ik mijn elektrische installatie laten controleren door mijn garage in Krimpen, waarbij geen problemen zijn geconstateerd. In ieder geval wil ik niet, dat men de schuld nu weer aan de accusloten wil geven.  Aldus is nu wachten op de uitslag van de controle door de leverancier.


- Opmerking: Na plaatsing van de service-accu in december 2017 door Duijndam Campers te Delft zijn door mij geen papieren ontvangen waarin mogelijk afwijkende garantiebepalingen zouden kunnen zijn vermeld.